Lista raportów > Elementy słownika - graficzny

Drukuj

Elementy słownika – graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Raport uruchamiany jest dla okna Słowniki otwieranego z okna Bilans Otwarcia.

Aby otworzyć:

1.Okna Dokumenty wybierz Bilans a następnie Wprowadź bilans otwarcia.

2.W oknie Bilans otwarcia wybierz konto z podpiętym słownikiem.

3.Kliknij przycisk Dodaj.

4.Kliknij przycisk Nie w oknie z pytaniem Czy dodać wszystkie wartości analityki kolejnego poziomu?

5.Otwarte okno Słowniki zawiera listę elementów słownika podpiętego pod wybrane konto.

 

Funkcja

Zestawia elementy wybranego słownika.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.