Lista raportów > Obroty syntetyk w roku

Drukuj

Obroty syntetyk w roku

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty > Konta > Obroty syntetyk w roku.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest wydruk obrotów na kontach syntetycznych w ciągu całego roku obrachunkowego.

 

Opcje

Raport można wykonać z uwzględnieniem dokumentów z bufora, z dosumowaniem bilansu otwarcia oraz dla podanego zakresu kont.