Lista raportów > Rejestr sprzedaży z usługami

Drukuj

Rejestr sprzedaży z usługami

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Rejestry [Ctrl+3] > Specjalne > Rejestr sprzedaży z usługami.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie rejestrów VAT z listą sprzedanych usług. Na raporcie prezentowane są wartości w rejestrach VAT z dodatkową informacją o znaczniku specjalnym UE oraz informacją o nazwie i wartości świadczonej usługi.

Informacje te podawane są jednak tylko wówczas, gdy użytkownik wprowadził je do rejestru VAT podczas ewidencji dokumentu.

 

Opcje

Wykonaj dla:

Miesiąca – z rozwijanej listy wybierz miesiąc, który zostanie uwzględniony w zestawieniu.

Kwartału – z rozwijanej listy wybierz kwartał, który zostanie uwzględniony w zestawieniu.

 

Zaznaczenie opcji Uwzględnij dane z bufora powoduje sporządzenie raportu obejmującego dane wprowadzone wcześniej do bufora.

 

Drukuj kwoty brutto i netto w walucie obcej

W rezultacie zaznaczenia tej opcji kwota brutto i kwota netto będą drukowane w walucie obcej.

 

Zobacz także:

Wydruk rejestru VAT (okno dialogowe)

 

Korzystając z pozostałych ustawień parametrów użytkownik może przystosować wydruk raportu do dodatkowych własnych potrzeb.