Lista raportów > Rejestr sprzedaży - graficzny

Drukuj

Rejestr sprzedaży – graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Rejestry [Ctrl+3] > Sprzedaż > rejestr należny WDT lub rejestr należny WNT.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie kwot w rejestrze VAT dla dokumentów typu FVS (faktura VAT sprzedaż).

 

Opcje

Drukowanie z uwzględnieniem dokumentów w buforze, rodzaj podsumowania, rodzaj ramek, numeracja stron, wybór zakresu wydruku (od pozycji do pozycji), informacja o kontrahentach.

 

Po zaznaczeniu opcji Podsumowanie z kwotami narastająco, na pierwszej stronie wydruku raportu pojawi się w podsumowaniu wiersz z poprzednich okresów z kwotami z poprzednich okresów.