Lista raportów > Systemowy tekstowy - bufor

Drukuj

Systemowy tekstowy – bufor

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Dokumenty [Ctrl+1] > Przeglądanie > Bufor > Drukuj (Ctrl+p) > Systemowy tekstowy - bufor.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie dokumentów znajdujących się w buforze.

 

Legenda na pierwszej stronie raportu informuje o opcjach zadeklarowanych w oknie dialogowym "Kryteria wyszukiwania dokumentów w buforze".

 

W pierwszej kolumnie raportu pojawia się znak "! " jeżeli dokument został wprowadzony niepoprawnie. Kolejne kolumny prezentują: miesiąc, datę, nr ewidencyjny, treść dokumentu i kwotę. Na ostatniej stronie drukowana jest suma kwot wszystkich zestawionych dokumentów.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.

 

Duża ilość dokumentów może znacznie wydłużyć czas wykonania raportu.