Lista raportów > Kartoteka pracowników - graf

Drukuj

Kartoteka pracowników – graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Okno kartoteki Pracownicy > Drukuj [Ctrl+p] >Kartoteka pracowników -graf.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie informacji o pracownikach na podstawie danych z okna Pracownicy.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.