Lista raportów > Monit ostat. bez odsetek

Drukuj

Monit ostat. bez ods.

Sposób uruchomienia raportu

Okno prezentujące listę rozrachunków, przycisk Operacje > Monity > Monit. ostat. bez ods.

 

Funkcja

Raport drukuje wezwanie ostateczne do zapłaty dla należności nierozliczonych przeterminowanych z listy rozrachunków. Do obliczeń nie jest uwzględniana kwota ewentualnych odsetek wynikających z przekroczenia terminu płatności.

 

Zobacz także:

Makra dostępne w definiowaniu not i monitów