Lista raportów > Zestawienie kontrolne DK - graficzny

Drukuj

Zestawienie kontrolne DK – graf

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty > Dokumenty > Zestawienie kontrolne księgowań> Drukuj [Ctrl+p] > Zestawienie kontrolne DK - graf.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie kontrolne dziennika księgowań na podstawie danych zawartych w oknie Zestawienie kontrolne księgowań.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.