Lista raportów > Obroty rozpoczęcia

Drukuj

Obroty rozpoczęcia

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty [Ctrl+2] > Dokumenty > Obroty rozpoczęcia.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie kwot obrotów rozpoczęcia na poszczególnych kontach.