Lista raportów > Zestawienie rejestrów VAT

Drukuj

Zestawienie rejestrów VAT

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty > Zestawienia > Zestawienie rejestrów VAT.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie kwot dla poszczególnych rejestrów VAT za wybrany okres.

 

Opcje

Raport można zestawiać dla dokumentów z ksiąg, dla dokumentów z bufora bądź dla dokumentów z ksiąg i z bufora. Można wybrać opcję Narastająco od początku roku kalendarzowego lub obrotowego. Wówczas kwota z przeniesienia na pierwszej stronie wydruku prezentuje narastająco kwoty od początku roku do początku miesiąca, za który jest sporządzany wydruk raportu.

 

Zaznaczenie parametru Pomiń dokumenty z atrybutem FP spowoduje, że dokumenty oznaczone atrybutem FP (oznaczenie dla faktury do paragonu na potrzeby JPK_V7) nie zostaną uwzględnione na zestawieniu.

 

W polu Okres należy wybrać z rozwijanej listy okres, który zostanie uwzględniony w zestawieniu. Lista okresów zależy od aktualnej daty dla programu. Znajdą się na niej tylko okresy z bieżącego roku obrachunkowego. Jeżeli data dla programu będzie wcześniejsza niż data początku roku obrachunkowego, lista okresów będzie pusta.