Lista raportów > Przeszacowanie walut

Drukuj

Przeszacowanie walut

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty > Konta > Przeszacowanie walut.

 

Funkcja

Raport pokazuje wynik dokonanego przeszacowania walut na koniec okresu lub na koniec roku obrachunkowego. Można będzie tu obejrzeć i wydrukować informację tylko o wykonanych wcześniej przeszacowaniach dla danego okresu. Program wyświetla tu dane o kontach, numery powstałych dokumentów, kwoty różnic kursowych i kursy po jakich zostały przeszacowane dewizy.

 

Opcje

Okres – w opuszczanym polu listy ustalasz przedział czasowy, dla którego ma być wykonany raport. Możesz wybierać pomiędzy wszystkimi okresami sprawozdawczymi otwartymi do tego momentu.

 

Wydruk bez ramek – pole umożliwia przyspieszenie drukowania raportów zarówno dla drukarek igłowych, jak i dla drukarek laserowych, które mogą mieć zainstalowane zbyt mało pamięci dla wydruku z ramkami.

 

Z rozwijanej listy należy wybrać okres, który zostanie uwzględniony w zestawieniu. Lista okresów zależy od aktualnej daty dla programu. Znajdą się na niej tylko okresy z bieżącego roku obrachunkowego. Jeżeli data dla programu będzie wcześniejsza niż data początku roku obrachunkowego, lista okresów będzie pusta.