Lista raportów > Zestawienie pracowników

Drukuj

Zestawienie pracowników

Sposób uruchomienia raportu

Okno kartoteki Pracownicy > Drukuj [Ctrl+p] > Zestawienie pracowników.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie danych o pracownikach (imię, nazwisko, adres) na podstawie danych zawartych w oknie kartoteki Pracownicy.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.

 

Raport Kartoteka pracowników zestawia listę pracowników (imię i nazwisko, bez adresu).