Lista raportów > Rejestr eksportowy - graficzny

Drukuj

Rejestr eksportowy – graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Rejestry [Ctrl+3] > Eksport > Rejestr eksportowy DEX.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie kwot w rejestrze VAT dla dokumentów DEX (eksportowych) w wybranym okresie sprawozdawczym.

 

Opcje

Użytkownik może wybrać podsumowanie z kwotami narastająco, rodzaj ramek, numerację stron. W zestawieniu można uwzględnić dokumenty z bufora.

 

Można zestawić tylko część rejestru za dany okres (od pozycji do pozycji).

 

Po zaznaczeniu opcji Podsumowanie z kwotami narastająco, na pierwszej stronie wydruku raportu pojawi się w podsumowaniu wiersz z poprzednich okresów z kwotami z poprzednich okresów.