Lista raportów > Monit ostat. z odsetkami

Drukuj

Monit ostat. z ods.

Sposób uruchomienia raportu

Okno prezentujące listę rozrachunków, przycisk Operacje > Monity > Monit ostat. z ods.

 

Funkcja

Raport drukuje wezwanie ostateczne do zapłaty dla należności nierozliczonych przeterminowanych z listy rozrachunków. Do obliczeń jest uwzględniana kwota naliczonych odsetek wynikających z przekroczenia terminu płatności.

 

Zobacz także:

Makra dostępne w definiowaniu not i monitów