Lista raportów > Pieczątki dekretacyjne - księgi

Drukuj

Pieczątki dekret. (ks.)

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Dokumenty [Ctrl+1] > Przeglądanie > Księgi > Drukuj [Ctrl+p] > Pieczątki dekret. (ks.).

 

Funkcja

Raport umożliwia wydruk pieczątki dekretacyjnej, pobierającej dane z wprowadzonego i zadekretowanego w księgach dokumentu.

 

Dostępne opcje

W zależności od wybranej opcji, dekretacja dla wybranych z listy w buforze lub księgach dokumentów widoczna jest w postaci:

pieczątki na górze lub na dole (opcja Wydruk na osobnych stronach) z możliwością zdefiniowania marginesów poziomych i pionowych

bez zaznaczania opcji wydruku – dekretacja dla wielu dokumentów przedstawiona jest zbiorczo na jednej stronie

Wydruk z nagłówkiem i stopką – strona wydruku pieczątki dekretacyjnej zawiera nagłówek i stopkę z danymi firmy i tytułem raportu

Drukuj numer ewidencyjny – na wydruku zostanie dodany numer ewidencyjny dokumentu księgowego

Zdefiniowane położenie pieczątki dekretacyjnej można zapisać jako Zestaw.

 

Opcję nadruku dekretacji na górze lub dole strony, można wykorzystać do nadruku pieczątki dekretacyjnej bezpośrednio na fakturze.