Lista raportów > Zapisy konta - graficzny

Drukuj

Zapisy konta – graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty > Konta > Zapisy na koncie > Drukuj (Ctrl+p) > Zapisy konta - graficzny.

 

Funkcja

Wynikiem działania raportu jest zestawienie zapisów na koncie na podstawie okna Zapisy na koncie.

 

Opcje

Przy wykonaniu raportu można określić, jakie dane mają się ukazać na wydruku: okres, numer dokumentu, rodzaj podsumowań miesięcznych, daty. Można zestawić raport z kontami przeciwstawnymi.

Jeżeli wybrano sortowanie wg okresu, przy podsumowaniach można uzyskać następujące informacje:

podsumowanie pełne – o bilansie otwarcia, sumach i saldach zapisów w okresie, sumach i saldach zapisów narastająco oraz sumach i saldach zapisów ogółem;

podsumowania skrócone – o bilansie otwarcia, sumach i saldach zapisów w okresie oraz sumach i saldach zapisów ogółem;

bez podsumowania – o sumach i saldach zapisów ogółem.

 

Jeżeli dane w tabeli posortowano wg innego nagłówka, nie można uzyskać podsumowań.

 

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.