Lista raportów > Napr. powiąz. z Repoz. (buf.)

Drukuj

Napraw powiązanie z Repozytorium Dokumentów w buforze

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Dokumenty [Ctrl+1] > Przeglądanie > Bufor > Drukuj [Ctrl+p] > Napr. powiąz. z Repoz. (buf.).

 

Funkcja

Raport ma za zadanie uaktualnić status e-faktury.

 

Wynikiem działania raportu jest uzgodnienie statusów zaznaczonych e-faktur w repozytorium dokumentów i Symfonii.

 

Raport można wykonywać dla dokumentów w buforze i w księgach.

 

Opcje

W zależności od opcji wybranej w oknie Drukuj można otrzymać:

Bieżący element – drukowany jest tylko bieżący (podświetlony) element z listy

Zaznaczone elementy – drukowane są dokumenty zaznaczone znacznikiem v_mark w skrajnej lewej kolumnie

Wszystko – drukowane są wszystkie widoczne na liście elementy

Wydruk bez ramek – zostanie wydrukowana lista dokumentów bez widocznej tabelki.