Lista raportów > Komunikaty - graficzny

Drukuj

Komunikaty – graficzny

Sposób uruchomienia raportu

Okno Błędy i ostrzeżenia, które pokazuje się np. przy kontroli poprawności dokumentu (po wciśnięciu klawisza F5 podczas wypełniania dokumentu).

 

Funkcja

Raport drukuje zawarte w oknie komunikaty.

 

Utworzone zestawienie znajduje się pod oknem wprowadzania dokumentów i po zamknięciu okna informacyjnego można je wywołać za pomocą klawiszy Ctrl +Tab.