Lista raportów > Zapisy wg słownika

Drukuj

Zapisy wg słownika

Sposób uruchomienia raportu

Pasek nawigacji: Raporty > Konta > Zapisy wg słownika.  

 

Funkcja

Zestawia zapisy dla wybranego słownika. Raport można wykonać dla wszystkich bądź dla jednego elementu słownika.

 

Opcje

Można sporządzić zestawienie dla obrotów wybranego słownika.

 

Wybór elementów słowników dostępny jest, gdy zarejestrowane zostały dla nich zapisy na kontach.

 

Raport może być wykonany dla przedziału czasowego wybranego wg daty bądź wg okresu.

 

Od konta, Do konta

Pola te można wypełniać na trzy sposoby:

 

1.Podajemy konta syntetyczne

 

Przykład:

201 w polu od konta i 204 w polu do konta spowoduje uwzględnienie w raporcie wszystkich zapisów z wybranego słownika, podpiętego w podanym zakresie kont do jakiegokolwiek poziomu analityki).

 

2.Podajemy konta analityczne

 

Przykład:

201-4 w polu od konta i 202-99 w polu do konta spowoduje uwzględnienie w raporcie wszystkich zapisów z wybranego słownika podpiętego do konta analitycznego między 201-4 a 202-99, niekoniecznie na drugim poziomie analityki, tzn. że np. konto 201-5-2-słownik też mieści się w podanym zakresie).

 

3.W polu do konta nie podajemy nic, ale w polu od konta możemy wpisać konta oddzielone przecinkami (zarówno same syntetyki, jak i syntetyki z analitykami).

 

Przykład:

wpisanie w polu do konta 201, 202-2, 401-5-6 spowoduje uwzględnienie zapisów ze słownika podpiętego pod konto 201, pod konto 202-2 oraz pod konto 401-5-6, tzn. na jakimkolwiek poziomie analityki w dół od podanego konta, np. konto 201-x-x-słownik mieści się w podanym zakresie, gdzie x oznacza jakąkolwiek analitykę.

 

W polach Od i Do należy określić przedział czasowy (wybierając z rozwijanej listy odpowiednie okresy), który zostanie uwzględniony w zestawieniu. Lista okresów zależy od aktualnej daty dla programu. Znajdą się na niej tylko okresy z bieżącego roku obrachunkowego. Jeżeli data dla programu będzie wcześniejsza niż data początku roku obrachunkowego, lista okresów będzie pusta.

 

Uwzględnij BO – gdy zaznaczone raport uwzględni zapisy z bilansu otwarcia.

Uwzględnij zapisy w buforze – umożliwia uwzględnianie na wydruku zapisów z dokumentów zapisanych w buforze. Jeśli pole wyboru będzie wyczyszczone, wówczas uwzględnione będą wyłącznie dokumenty zaksięgowane.

Eksport zapisów do Excela – raport zostanie wykonany do programu MS Excel.