Oprócz wynagrodzeń podstawowych (tzn. wynikających z umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych) w programie znajdują się mechanizmy, które można wykorzystać do rejestracji i rozliczania dodatkowych składników wynagrodzeń, takich jak:

 

Dodatki

Dodatek funkcyjny procentowy

Dodatek funkcyjny kwotowy

Dodatek stażowy

 

Pakiety pracownicze

Pakiet medyczny

Pakiet sportowy

Polisa ubezpieczeniowa pracownika

 

Programy emerytalne (PPE/PPK)

Pracowniczy program emerytalny (PPE)

Zdarzenia PPK

Zarządzanie PPK

Ustawienie elementów kadrowych firmy

Zgłoszenie pracowników do PPK

Wpłaty do PPK

Korekty wpłat PPK

Wydruk deklaracji o rezygnacji z PPK

 

Potrącenia

Alimenty

Potrącenie z tytułem wykonawczym

Potrącenie za zgodą pracownika

Potrącenie za ubezpieczenie NNW

Kwota wolna od potrąceń

 

Nagrody

Nagroda

Nagroda jubileuszowa

Nagroda roczna

Trzynastka

 

Odprawy

Odprawa emerytalna

Odprawa pośmiertna pracownika

Odprawa pracownika zwolnionego

Odprawa rentowa

Odprawa wojskowa

 

Premie

Premie

Premie rozłożone w czasie

Premia kwartalna

Premia kwartalna procentowa

Premia uznaniowa

 

Ryczałt samochodowy

Ryczałt samochodowy - samochód służbowy

Ryczałt samochodowy - samochód prywatny

 

Świadczenia socjalne

Świadczenie socjalne nieopodatkowane

Świadczenie socjalne opodatkowane

 

Inne

Pożyczki

Pilnowanie wynagrodzenia minimalnego

Praca zdalna

Prawa autorskie

Prowizje

Wynagrodzenie za godziny średniotygodniowe

Wynagrodzenie na życzenie Flexee

Zaliczki

Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP