Wynagrodzenia > Premia kwartalna procentowa

Drukuj

Premia kwartalna procentowa

Przed zarejestrowaniem zdarzenia Premia kwartalna [%] zalecane jest utworzenie okresu, w którym zostanie ono rozliczone. Okres rozliczający powinien wykorzystywać szablon listy płac Premie.

Dodawanie okresów płacowych >>

 

Rejestracja premii kwartalnej procentowej

1.W kalendarzu pracownika wybierz dzień rejestracji premii.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Premia kwartalna [%].

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W kolejnych oknach:

procent premii kwartalnej uzupełnij procent premii kwartalnej,

Podstawy z wyn. za kwartał – sprawdź wyliczenie parametrów premii.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.