Wynagrodzenia > Kwota wolna od potrąceń

Drukuj

Kwota wolna od potrąceń

Aby określić indywidualną kwotę wolną od potrąceń dla pracownika:

1.Wejdź na zakładkę Dane kadrowe w oknie wybranego pracownika.

2.Wybierz Zestaw kadrowy Wynagrodzenia \ Składniki \ Potrącenia.

3.Wybierz element Indywidualna kwota wolna od potrąceń.

4.Kliknij przycisk b_dodaj_s i wprowadź kwotę, typ umowy, typ potrącenia oraz okres obowiązywania danych.

5.Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.