Wynagrodzenia > Nagroda roczna

Drukuj

Nagroda roczna

Przed zarejestrowaniem zdarzenia Nagroda roczna zalecane jest utworzenie okresu, w którym zostanie ono rozliczone. Okres rozliczający powinien wykorzystywać szablon listy płac Nagrody.

Dodawanie okresów płacowych >>

 

Aby wyliczenie nagrody rocznej było prawidłowe należy dla pracowników ustawić element kadrowy Składnik roczny wypłacony za znajdujący się w zestawie Wynagrodzenia > Rozliczenia > Nagroda roczna. Element określa sposób rozliczenia zasiłku.

 

Rejestracja nagrody rocznej

1.W kalendarzu pracownika zaznacz dzień wypłaty nagrody.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Nagroda roczna.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W kolejnych oknach:

kwota nagrody rocznej uzupełnij kwotę nagrody,

Podstawy wyn. za rok sprawdź poprawność parametrów wyliczenia nagrody.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.