Wynagrodzenia > Potrącenie za ubezpieczenie NNW

Drukuj

Potrącenie za ubezpieczenie NNW

Zdarzenie umożliwia wprowadzenie kwoty stałego potrącenia za ubezpieczenie pracownika od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Wprowadzenie informacji o potrąceniu za ubezpieczenie NNW:

1.W kalendarzu pracownika zaznacz dzień rejestracji potrącenia za ubezpieczenie pracownika.

2.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Rozliczenia \ 02 Rozliczenie potrąceń od netto \ Potrącenie za ubezpieczenie NNW.

3.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

4.W oknie edycji elementu kadrowego Potrącenia za ubezpieczenie NNW uzupełnij informacje o potrąceniu.

5.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Powyższe dane rejestrowane są zestawie kadrowym Wynagrodzenia \ Dodatkowe ubezpieczenia i pakiety w elemencie Kwota ubezpieczenia NNW.