Czas pracy > Wynagrodzenie za godziny średniotygodniowe

Drukuj

Wynagrodzenie za godziny średniotygodniowe

Przed zarejestrowaniem zdarzenia Rozliczenie wynagrodzenia za godziny średniotygodniowe zalecane jest utworzenie okresu, w którym zostanie rozliczone.

 

Zdarzenie jest przeznaczone do rozliczania wynagrodzenia wyłącznie w okresach dłuższych niż jeden miesiąc i nie należy go wstawiać w ostatnim miesiącu rozliczeniowym.

 

hmtoggle_plus1Okres rozliczający nadgodziny

Dodawanie okresów płacowych >>

 

Rozliczenie wynagrodzenia za godziny średnio tygodniowe

1.W kalendarzu pracownika wybierz dzień rozliczenia wynagrodzenia za godziny przekraczające średnio tygodniową normę czasu pracy.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Rozliczenie wynagrodzenia za godziny średniotygodniowe.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Miesięczne rozliczenie nadgodzin średniotygodniowych uzupełnij:

liczba godzin do wynagrodzenia przekr. śr. tyg. normę - liczba godzin do wynagrodzenia przekraczających średnio tygodniową normę czasu pracy z aktualnego okresu,

liczba godzin do wynagr. przekr. śr. tyg. normę z zam. okresu - liczba godzin do wynagrodzenia przekraczających średnio tygodniową normę czasu pracy nierozliczonych z poprzedniego okresu.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

 

Zobacz także:

Praca poza harmonogramem