Wynagrodzenia > Pakiet medyczny

Drukuj

Pakiet medyczny

Zdarzenie umożliwia wprowadzenie informacji o pakiecie medycznym pracownika oraz jego finansowaniu.

 

Wprowadzenie informacji o pakiecie medycznym pracownika

1.W kalendarzu pracownika zaznacz dzień rozpoczęcia finansowania pakietu medycznego pracownika.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Pakiet medyczny.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Ustawienia pakietów medycznych wprowadź ustawienia pakietu.

W zależności od rodzaju finansowania należy ustawić wartość pakietów, które podlegają opodatkowaniu i składkom na ubezpieczenia społeczne, a także wartość pakietu finansowaną przez pracownika, która podlega potrąceniu z wynagrodzenia. Takie ustawienie najlepiej jest wprowadzić jednorazowo w danych kadrowych Firmy, dzięki czemu zostanie ono zastosowane dla każdego pracownika.

 

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

7.W oknie edycji elementu kadrowego Pakiet medyczny pracownika wprowadź informacje o osobach objętych pakietem.

8.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

 

Powyższe dane rejestrowane są zestawie kadrowym Wynagrodzenia \ Dodatkowe ubezpieczenia i pakiety w elementach: Ustawienia pakietów medycznych oraz Pakiet medyczny pracownika.