Wynagrodzenia > Zarządzanie PPK > Wydruk deklaracji o rezygnacji z PPK

Drukuj

Wydruk deklaracji o rezygnacji z PPK

Aby przygotować dla pracowników wydruk deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, zaznacz pracowników na liście i z menu podręcznego wybierz polecenie Wykonaj raport 'Rezygnacja z PPK'. Polecenie uruchamiana wykonanie raportu Rezygnacja z PPK.

 

img_kip_ppk_03

 

Zaznaczenie parametru raportu Pobierz dane pracownika spowoduje uzupełnienie na wydruku danych pracowników.

 

Zobacz również:

Zgłoszenie pracowników do PPK

Wpłaty do PPK

Ponowienie wysyłki wpłaty do PPK

Korekty wpłat PPK