Wynagrodzenia > Trzynastka

Drukuj

Trzynastka

Przed zarejestrowaniem zdarzenia Trzynastka zalecane jest utworzenie okresu, w którym zostanie ono rozliczone. Okres rozliczający powinien wykorzystywać szablon listy płac Trzynastka.

Dodawanie okresów płacowych >>

 

Aby wyliczenie trzynastki było prawidłowe należy dla pracowników ustawić element kadrowy Trzynastka wypłacona za znajdujący się w zestawie Wynagrodzenia > Składniki > Trzynastka. Element określa sposób rozliczenia zasiłku.

 

Rejestracja świadczenia socjalnego nieopodatkowanego

1.W kalendarzu pracownika wybierz dzień rejestracji trzynastki.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Trzynastka.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W kolejnych oknach:

kwota trzynastki uzupełnij kwotę,

Podstawy trzynastki – sprawdź wyliczenie parametrów trzynastki.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.