Wynagrodzenia > Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne

Drukuj

Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne

Raport Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne wykazuje kwoty wyrównań do wynagrodzenia minimalnego dla pracowników.

 

1.W oknie Pracownicy wybierz pracowników, których wynagrodzenia chcesz sprawdzić.

2.Kliknij B_PRNRAP2.

3.W oknie Raporty wybierz Raporty kadrowe \ B. Trwanie stosunku pracy \ Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne.

hmtoggle_plus1Okno wyboru raportu

4.Kliknij przycisk Wykonaj.

5.­W oknie Pracownicy z wynagrodzeniem niższym niż minimalne:

Podaj dzień, na podstawie którego ustalany będzie okres bazowy.

Wybierz, na podstawie którego okresu wykonana zostanie weryfikacja.

Zaznacz Tylko dla pracowników z wynagrodzeniem mniejszym niż minimalne jeśli raport na podsumowaniu mają znaleźć się tylko pracownicy wymagający wyrównania wynagrodzenia minimalnego w danym okresie.

Określ pozostałe parametry wykonania raportu.

6.Kliknij OK.

7.Wyświetlony zostanie podgląd wydruku informacji o pracownikach z wynagrodzeniem niższym niż minimalne. Aby wydrukować kliknij przycisk B_PRNRAP2.

 

Na podstawie informacji wykazanych w raporcie należy samodzielnie skorygować wynagrodzenia pracowników.