Wynagrodzenia > Ryczałt samochodowy - samochód służbowy

Drukuj

Ryczałt samochodowy - samochód służbowy

W przypadku użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych program wylicza przychód pracownika z tego tytułu na podstawie prowadzonej ewidencji użytkowania.

 

Z obsługą rejestracji i rozliczenia ryczałtu związane są czynności:

Rejestracja rozpoczęcia korzystania z samochodu

Rejestracja liczby dni, w których pracownik korzystał z samochodu

Pomniejszenie wysokości ryczałtu o kwotę dodatkowego rozliczenia między pracownikiem a pracodawcą.

Rozliczanie w okresach

Rejestracja zakończenia korzystania z samochodu

 

Dane dla wyliczenia ryczałtu rejestrowane są w zestawie kadrowym Wynagrodzenia \ Rozliczenia \ Ryczałt za używanie samochodu do celów prywatnych.