Wynagrodzenia > Potrącenie z tytułem wykonawczym

Drukuj

Potrącenie z tytułem wykonawczym

Rejestracja potrącenia z tytułem wykonawczym

1.W kalendarzu pracownika wybierz dzień rejestracji potrącenia i kliknij przycisk B_kaled1.

2.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Rozliczenia \ 02 Rozliczenie potrąceń od netto \ Potrącenie z tytułem wykonawczym \ Rejestracja potrącenia z tytułem wykonawczym.

3.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

4.W oknie edycji elementu kadrowego Potrącenia z tyt. wykonawczych - dane transakcji uzupełnij kwotę potrącenia, domyślną wartość rozliczenia i pozostałe pola związane z egzekucją komorniczą.

5.Kliknij przycisk Zapisz.

 

Rozliczenie potrącenia z tytułem wykonawczym

1.W kalendarzu pracownika wybierz dzień rejestracji rozliczenia potrącenia i kliknij przycisk B_kaled1.

2.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Rozliczenia \ 02 Rozliczenie potrąceń od netto \ Potrącenie z tytułem wykonawczym \ Rozliczenie potrącenia z tytułem wykonawczym.

3.Z rozwijanego menu Transakcja wybierz potrącenie do rozliczenia.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Potrącenia z tyt. wykonawczych - rozliczenie transakcji wyświetlone są parametry potrącenia jego rozliczenia.

6.Sprawdź kwotę rozliczenia potrącenia i zatwierdź przyciskiem Zapisz.

 

Rozliczenia są wstawiane do kalendarza automatycznie jeśli wykonana zostanie procedura automatycznego generowania zdarzeń, bilansów oraz rozliczeń.

 

Zobacz także:

Dane kadrowe - Transakcje