Wynagrodzenia > Nagroda jubileuszowa

Drukuj

Nagroda jubileuszowa

Przed zarejestrowaniem zdarzenia Nagroda jubileuszowa zalecane jest utworzenie okresu, w którym zostanie ono rozliczone. Okres rozliczający powinien wykorzystywać szablon listy płac Nagrody.

Dodawanie okresów płacowych >>

 

Rejestracja nagrody jubileuszowej

1.W kalendarzu pracownika zaznacz dzień wypłaty nagrody.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Nagroda jubileuszowa.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego kwota nagrody jubileuszowej uzupełnij kwotę nagrody.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.