Wynagrodzenia > Ryczałt samochodowy - samochód prywatny

Drukuj

Ryczałt samochodowy - samochód prywatny

Przed zarejestrowaniem zdarzenia Ryczałt samochodowy zalecane jest utworzenie okresu, w którym zostanie ono rozliczone. Okres rozliczający powinien wykorzystywać szablon listy płac Ryczałt samochodowy.

Dodawanie okresów płacowych >>

 

Rejestracja ryczałtu samochodowego

1.W kalendarzu pracownika wybierz dzień rejestracji ryczałtu.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego kwota ryczałtu za używanie samochodu do celów służbowych uzupełnij kwotę ryczałtu.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.