Wynagrodzenia > Pracowniczy program emerytalny (PPE)

Drukuj

Pracowniczy program emerytalny (PPE)

Jak to zrobić - dodawanie zdarzenia >>

 

Rejestracja składki podstawowej (kwotowo)

1.W kalendarzu pracownika wskaż dzień przystąpienia pracownika do PPE.

2.Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany dzień i wybierz Dodaj zdarzenie. Rozwiń katalog Programy emerytalne i wybierz zdarzenie Składka podstawowa PPE (kwotowo).

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz odpowiednie zdarzenie i kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

4.W oknie edycji elementu kadrowego Kwota składki podstawowej PPE wprowadź kwotę składki.

5.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

 

Składka podstawowa PPE (kwotowo) jest rozliczana tylko w okresach podstawowych.

 

Program nie pilnuje czy składka nie przekracza 7% wynagrodzenia brutto. 

 

Jeżeli pracownik zadeklarował odprowadzanie dodatkowej składki to analogicznie dodaj z tego samego katalogu zdarzenie. Składka dodatkowa PPE.

 

Rejestracja składki podstawowej (procentowo)

1.W kalendarzu pracownika wskaż dzień przystąpienia pracownika do PPE.

2.Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany dzień i wybierz Dodaj zdarzenie. Rozwiń katalog Programy emerytalne i wybierz zdarzenie Składka podstawowa PPE (procentowo).

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz odpowiednie zdarzenie i kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

4.W oknie edycji elementu kadrowego Kwota składki podstawowej PPE wprowadź wartość składki.

5.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

 

Rozliczanie Składki podstawowej PPE (procentowo) wykonywane jest w okresach pomocniczych: Premia uznaniowa, Premie, Prowizja I, Prowizja II, Prowizja III, Nadgodziny, Ekwiwalent za urlop,  Nagrody, Trzynastka, Ryczałt samochodowy.

 

Rejestracja składki dodatkowej

1.W kalendarzu pracownika wskaż dzień przystąpienia pracownika do PPE.

2.Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrany dzień i wybierz Dodaj zdarzenie. Rozwiń katalog Programy emerytalne i wybierz zdarzenie zgodne z rodzajem składki jaką chcesz przypisać pracownikowi Składka dodatkowa PPE.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz odpowiednie zdarzenie i kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

4.W oknie edycji elementu kadrowego Kwota składki dodatkowej PPE wprowadź kwotę składki.

5.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

 

Program nie pilnuje przekroczenia maksymalnej rocznej kwoty składki dodatkowej.

 

Składka dodatkowa PPE jest rozliczana tylko w okresach podstawowych.