Wynagrodzenia > Świadczenie socjalne opodatkowane

Drukuj

Świadczenie socjalne opodatkowane

Przed zarejestrowaniem zdarzenia Świadczenie socjalne opodatkowane zalecane jest utworzenie okresu, w którym zostanie ono rozliczone. Okres rozliczający powinien wykorzystywać szablon listy płac Świadczenia socjalne opodatkowane.

Dodawanie okresów płacowych >>

 

Rejestracja świadczenia socjalnego opodatkowanego

1.W kalendarzu pracownika wybierz dzień rejestracji świadczenia socjalnego opodatkowanego.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Świadczenie socjalne opodatkowane.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego kwota świadczeń socjalnych opodatkowanych uzupełnij kwotę świadczenia.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.