Wynagrodzenia > Nagroda

Drukuj

Nagroda

Przed zarejestrowaniem zdarzenia Nagroda zalecane jest utworzenie okresu, w którym zostanie ono rozliczone. Okres rozliczający powinien wykorzystywać szablon listy płac Nagrody.

Dodawanie okresów płacowych >>

 

Rejestracja nagrody

1.W kalendarzu pracownika zaznacz dzień wypłaty nagrody.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Nagroda.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego kwota nagrody uzupełnij kwotę nagrody.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.