Wynagrodzenia > Odprawa rentowa

Drukuj

Odprawa rentowa

Przed zarejestrowaniem zdarzenia Odprawa rentowa zalecane jest utworzenie okresu, w którym zostanie ono rozliczone. Okres rozliczający powinien wykorzystywać szablon listy płac Odprawy.

Dodawanie okresów płacowych >>

 

Rejestracja odprawy rentowej

1.W kalendarzu pracownika zaznacz dzień wypłaty odprawy.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Odprawa rentowa.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego kwota odprawy rentowej uzupełnij kwotę odprawy.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.