Drukuj

Umowy cywilnoprawne

Rodzaje umów cywilnoprawnych:

Umowa o dzieło (rejestracja / rozliczenie)

Umowa o dzieło z prawami autorskimi (rejestracja / rozliczenie)

Umowa z art. 13 pkt 7 (rejestracja / rozliczenie)

Umowa z art. 13 pkt 9 (rejestracja / rozliczenie)

Umowa zlecenia (rejestracja / rozliczenie)

Umowa zlecenia bez określonej kwoty (rejestracja / rozliczenie)

Umowa zryczałtowana (rejestracja / rozliczenie)

 

Zdarzenia rejestracji i rozliczania umów cywilnoprawnych możesz wstawiać bezpośrednio z przycisku Stosunek pracy (Zawarcie umowy cywilnoprawnej / Rozliczenie umowy cywilnoprawnej) dostępnego na dole okna Pracownicy oraz na zakładce Kalendarz w oknie pracownika.

 

Przed rozliczeniem umowy cywilnoprawnej zalecane jest utworzenie okresu pomocniczego, w którym umowa zostanie rozliczona. Umowy cywilnoprawne rozliczane są w okresach z szablonem listy płac Umowy cywilnoprawne.

 

Umowy cywilnoprawne pracowników etatowych zatrudnionych w tej samej firmie, należy rozliczać w okresie płacowym różnym od okresu podstawowego, w którym rozliczamy wynagrodzenie zasadnicze. Wynika to z faktu, że obydwa rodzaje umów mają różne tytuły ubezpieczenia.

 

Jeśli podczas rejestracji umowy cywilnoprawnej chcesz wprowadzić dane osobowe pracownika oraz wydrukować dla niego kwestionariusz osobowy, na zakładce Akcje zdarzenia zaznacz jako aktywne akcje Wprowadzanie danych osobowych oraz Wydrukowanie kwestionariusza osobowego dla pracownika.

 

 

Dowiedz się więcej:

Jak dodawać zdarzenia

Jak realizować zdarzenia

Edycja zrealizowanych rozliczeń transakcji

Pilnowanie kolejności rozliczeń

Rozliczanie zasiłków

 

  Umowa o dzieło - rejestracja