Wynagrodzenia > Dodatek stażowy

Drukuj

Dodatek stażowy

Aby program mógł wyliczyć odpowiedni procent dodatku stażowego u pracownika, należy najpierw zdefiniować progi dodatku stażowego w firmie, a dopiero potem dodać i zrealizować pracownikowi zdarzenie Dodatek stażowy.

 

Konfiguracja progów dodatku stażowego

Aby skonfigurować progi dodatku stażowego dla firmy:

1.W oknie Firma [Ctrl+3] Przejdź na zakładkę Dane kadrowe.

2.Wybierz zestaw Wynagrodzenia \ Parametry wynagrodzeń.

3.Wybierz element Progi dodatku stażowego.

4.Kliknij przycisk b_dodaj_s [Ctrl+L] aby dodać do elementu nową definicję progów.

5.Uzupełnij wartość pierwszego progu:

lata pracy do dodatku stażowego - automatycznie uzupełniany parametr na podstawie górnej granicy niższego progu.

lata pracy do dodatku stażowego - podaj górną granicę tego progu

procent dodatku stażowego - podaj procent dodatku stażowego dla tego progu

6.Kliknij przycisk B_dodwar1 [Ctrl+W] aby dodać kolejne progi. Uzupełnij wartości dodanych progów.

7.Określ czas obowiązywania wprowadzonej definicji progów.

8.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

 

Rejestracja dodatku stażowego

1.W kalendarzu pracownika zaznacz dzień rozpoczęcia obowiązywania dodatku stażowego.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Dodatek stażowy.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Bilans dodatku stażowego sprawdź poprawność wyliczenia stażu pracownika.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić zmiany.