Wynagrodzenia > Premie

Drukuj

Premie

W programie dostępne są trzy zdarzenia Premia I, Premia II, Premia III umożliwiające rejestrację trzech różnych premii w tym samym przedziale czasu. Przed zarejestrowaniem zdarzenia zalecane jest utworzenie okresu, w którym zostanie ono rozliczone. Okres rozliczający powinien wykorzystywać szablon listy płac Premie.

Dodawanie okresów płacowych >>

 

Rejestracja premii

1.W kalendarzu pracownika wybierz dzień rejestracji premii.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz jedno ze zdarzeń Premia I, Premia II, Premia III.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego (kwota premii I, kwota premii II, kwota premii III) uzupełnij kwotę premii.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.