Wynagrodzenia > Premia uznaniowa

Drukuj

Premia uznaniowa

Przed zarejestrowaniem zdarzenia Premia uznaniowa zalecane jest utworzenie okresu, w którym zostanie ono rozliczone. Okres rozliczający okres wykorzystywać szablon listy płac Premia uznaniowa.

Dodawanie okresów płacowych >>

 

Rejestracja premii kwartalnej procentowej

1.W kalendarzu pracownika wybierz dzień rejestracji premii.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Premia uznaniowa.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego kwota premii uznaniowej uzupełnij kwotę premii uznaniowej.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.