Wynagrodzenia > Premie rozłożone w czasie

Drukuj

Premie rozłożone w czasie

Rejestracja premii w formie rozliczanej w kolejnych miesiącach transakcji

1.W kalendarzu pracownika wybierz dzień rejestracji premii.

2.Kliknij przycisk B_kaled1.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz 5 Rozliczenia \ 04 Premie \ Premia.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Premia rozłożona w czasie podaj kwotę premii oraz domyślną wartość rozliczenia.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

 

Rozliczenie wypłaty premii rejestrowane jest zdarzeniem Wypłata premii. W związku z tym że premia tego typu rozliczana jest jak transakcja zdarzenie to może być wygenerowane automatycznie lub wstawione samodzielnie przez użytkownika.

 

Rozliczenie wypłaty premii

1.W kalendarzu pracownika wybierz dzień rejestracji rozliczenia premii.

2.Kliknij przycisk B_kaled1.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz 5 Rozliczenia \ 04 Premie \ Wypłata premii.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Premia rozłożona w czasie - rozliczenie podaj kwotę rozliczenia premii.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

 

Premia tego typu rozliczana jest w okresie podstawowym.