Wynagrodzenia > Prowizje

Drukuj

Prowizje

W programie dostępne są trzy zdarzenia Prowizja I, Prowizja II, Prowizja III umożliwiające rejestrację trzech różnych prowizji w tym samym przedziale czasu. Rozliczenie rejestrowane jest w okresie wykorzystującym odpowiedni szablon listy płac ( Prowizja I, Prowizja II, Prowizja III ).

Dodawanie okresów płacowych >>

 

Rejestracja prowizji

1.W kalendarzu pracownika wybierz dzień rejestracji prowizji.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz jedno ze zdarzeń Prowizja I, Prowizja II, Prowizja III.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego (% prowizji I, % prowizji II, % prowizji III) uzupełnij procent prowizji.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

 

Ustalenie wysokości podstawy prowizji

1.Otwórz okno edycji pracownika, dla którego zarejestrowano prowizję.

2.Przejdź na zakładkę Płace.

3.Wybierz Okres rozliczający prowizję.

4.Jako wartość parametru kwota pods. prowizji (I, II, III) podaj kwotę podstawy prowizji.

5.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.