Wynagrodzenia > Pakiet sportowy

Drukuj

Pakiet sportowy

Zdarzenie umożliwia wprowadzenie informacji o pakiecie sportowym pracownika oraz jego finansowaniu.

 

Wprowadzenie informacji o pakiecie sportowym pracownika

1.W kalendarzu pracownika zaznacz dzień rozpoczęcia finansowania pakietu sportowego pracownika.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Pakiet sportowy.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Ustawienia pakietów sportowych wprowadź ustawienia pakietu.

W zależności od rodzaju finansowania należy ustawić wartość pakietów, które podlegają opodatkowaniu i składkom na ubezpieczenia społeczne, a także wartość pakietu finansowaną przez pracownika, która podlega potrąceniu z wynagrodzenia.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

7.W oknie edycji elementu kadrowego Pakiet sportowy pracownika wprowadź informacje o osobach objętych pakietem.

8.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

 

Powyższe dane rejestrowane są zestawie kadrowym Wynagrodzenia \ Dodatkowe ubezpieczenia i pakiety w elementach: Ustawienia pakietów sportowych oraz Pakiet sportowy pracownika.