Wynagrodzenia > Odprawa wojskowa

Drukuj

Odprawa wojskowa

Przed zarejestrowaniem zdarzenia Odprawa wojskowa zalecane jest utworzenie okresu, w którym zostanie ono rozliczona. Okres rozliczający powinien wykorzystywać szablon listy płac Odprawy.

Dodawanie okresów płacowych >>

 

Rejestracja odprawy wojskowej

1.W kalendarzu pracownika zaznacz dzień wypłaty odprawy.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Odprawa wojskowa.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego Odprawa w związku z powołaniem pracownika do służby wojskowej uzupełnij:

miejscowość,

rodzaj powołania do służby wojskowej,

kwotę odprawy.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

7.Wyświetlony zostanie podgląd wydruku odprawy. Aby wydrukować kliknij przycisk B_PRNRAP2 w oknie podglądu.