Drukuj

Stosunek pracy

W programie obsługiwane są podstawowe formy umów o pracę z wynagrodzeniem zasadniczym, według stawki dziennej oraz według stawki godzinowej.

 

Zdarzenia zawierania i rozwiązania umów o pracę możesz wstawić bezpośrednio z przycisku Stosunek pracy (Przyjęcie do pracy / Rozwiązanie stosunku pracy) dostępnego na dole okna Pracownicy oraz na zakładce Kalendarz w oknie pracownika.

 

W przypadku nowych pracowników zatrudnianych w firmie pierwszy raz możemy ich dodać i zatrudnić korzystając z kreatora >>

 

Zatrudnienie na umowę o pracę

Krok 1 Wstawianie i realizacja zdarzenia Przyjęcia do pracyKrok 1 Wstawianie i realizacja zdarzenia Przyjęcia do pracy
Krok 2 Wstawianie i realizacja zdarzenia Umowa o pracęKrok 2 Realizacja zdarzenia Umowa o pracę
Krok 3 Wstawienie i realizacja zdarzenia Wstępne szkolenie BHPKrok 3 Realizacja zdarzenia Wstępne szkolenie BHP
Krok 4 Realizacja zdarzenia Skierowanie na badania lekarskieKrok 4 Realizacja zdarzenia Skierowanie na badania lekarskie
Wstawienie i realizacja zdarzenia Uaktywnienia bilansów okresowychKrok 5 Realizacja zdarzenia Uaktywnienia bilansów okresowych

 

Na początku pracy z firmą, kalendarz pracownika nie jest zainicjalizowany. Nie ma wprowadzonych w nim dni wolnych od pracy, nie można też zobaczyć dziennego harmonogramu pracy. Kalendarz zostanie zainicjalizowany automatycznie w momencie zatrudnienia pracownika. Zatrudnienie pracownika w innym harmonogramie czasu pracy niż tydzień 40 godzinny (np. na część etatu) wiąże się z dodatkowymi krokami - ustaleniem harmonogramu czasu pracy.

 

Wprowadzanie zmian w zakresie umów o pracę

Wprowadzenie i realizacja zdarzenia Aneks do umowy o pracęWprowadzenie i realizacja zdarzenia Aneks do umowy o pracę

 

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie stosunku pracyRozwiązanie stosunku pracy

 

Prokurent

Prokurent (tylko ubezpieczenie zdrowotne) >>

 

Dowiedz się więcej:

Jak dodawać zdarzenia

Jak realizować zdarzenia

  Przyjęcie do pracy