Wynagrodzenia > Prawa autorskie

Drukuj

Prawa autorskie

Podwyższone koszty uzyskania z tytułu praw autorskich można zarejestrować:

Kwotowo przy umowie o pracę

Procentowo przy umowie o pracę

Prawa autorskie przy umowach cywilnoprawnych