Wynagrodzenia > Dodatek funkcyjny kwotowy

Drukuj

Dodatek funkcyjny kwotowy

Aby ustawić dodatek funkcyjny kwotowy dla pracownika:

1.W kalendarzu pracownika zaznacz dzień rozpoczęcia obowiązywania dodatku funkcyjnego.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Dodatek funkcyjny kwotowy.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego kwota dodatku funkcyjnego podaj kwotę dodatku funkcyjnego, oraz określ czas jego obowiązywania.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.