Wynagrodzenia > Polisa ubezpieczeniowa pracownika

Drukuj

Polisa ubezpieczeniowa pracownika

Zdarzenie umożliwia wprowadzenie kwoty jednorazowego ubezpieczenia pracownika finansowanego przez pracodawcę (np. w przypadku delegacji).

 

Wprowadzenie informacji o polisie ubezpieczeniowej pracownika

1.W kalendarzu pracownika zaznacz dzień rozliczenia polisy.

2.Kliknij przycisk Wynagrodzenia i wybierz Dodatkowe wynagrodzenie.

3.W oknie Edycja zdarzenia w kalendarzu z rozwijanego menu Zdarzenie wybierz Polisa ubezpieczeniowa pracownika.

4.Kliknij przycisk Zatwierdź aby wstawić i zrealizować zdarzenie.

5.W oknie edycji elementu kadrowego kwota polisy ubezpieczeniowej pracownika wprowadź kwotę.

6.Kliknij przycisk Zapisz aby zatwierdzić wprowadzone zmiany.

 

Powyższe dane rejestrowane są zestawie kadrowym Wynagrodzenia \ Dodatkowe ubezpieczenia i pakiety w elemencie: kwota polisy ubezpieczeniowej za pracownika.