Wynagrodzenia > Zaliczki

Drukuj

Zaliczki

Udzielane pracownikom zaliczki można w programie zarejestrować na dwa sposoby.

1.Dla zaliczek rozliczanych w okresie, w którym zostały udzielone można wykorzystać zdarzenie Zaliczka.

hmtoggle_plus1Rejestracja Zaliczki

2.Dla zaliczek, których sposób rozliczenia jest bardziej skomplikowany, np. następuje w kolejnym okresie, lub jest podzielony na raty wykorzystywane są zdarzenia oddzielnie rejestrujące udzielenie zaliczki oraz jej rozliczenie:

hmtoggle_plus1Rejestracja potrącenia zaliczek pieniężnych
hmtoggle_plus1Rozliczenie potrącenia zaliczek pieniężnych

 

Zobacz także:

Dane kadrowe - Transakcje